Attest medicijnen

Medicijnen kunnen alleen worden toegediend op school als de behandelende
arts dit document invult en ondertekent!
Naam van de leerling:…………………………………………………………………………………
Klas: ………..
Naam van de ouder die dit document aan de arts voorlegt: …………………………
Naam of stempel van de behandelende arts: ………………………………………………
Datum: ……../………/……..
Naam geneesmiddel: ……………………………………………….. toedieningsvorm: ……
Dosering/tijdstip/frequentie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Einddatum van de behandeling met dit geneesmiddel: ………/………../………..
Permanente behandeling: ja / nee
Ouders dienen zich bewust te zijn dat geneesmiddelen toedienen,
niet hoort bij de kerntaken van een leerkracht!
Wanneer een leerkracht een fout maakt of een dosis vergeet,
kan de leerkracht en/of de school hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het schoolreglement stipuleert duidelijk dat zieke kinderen thuis genezen.
De ouders brengen de juiste geneesmiddelen mee,
geven het aan de leerkracht en waken over de vervaldatum.
De ouders zorgen dat het geneesmiddel op de juiste manier wordt bewaard.
Bepaalde medicijnen zijn uitgesloten op school (zetpillen, injecties, baxters,…)
Geneesmiddelen worden op school niet toegediend als dit document
niet ondertekend is door de behandelende arts én door de ouders.
De behandeling dient ook besproken te zijn met de directeur(via de leerkracht).
Gekopieerde handtekeningen worden niet aanvaard.
Dit document kan opgevraagd worden op het schoolsecretariaat of
gedownload worden via de schoolwebsite.
Handtekening ouders, Handtekening en stempel arts,
…………………………………………. ……………………………………………………..

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de