Onze scholengemeenschap.


Sinds 1 september 2020 behoren de Bredense scholen (VBS Duinen, Dorpslinde en Donboscoschool) tot de scholengemeenschap 9 Beaufort. De coördinerende directeur is
Dhr. Ignaas Depotter.

Deze scholengroep bestaat uit de volgende scholen: