Onze scholengemeenschap.

BREDENE en DE HAAN , één scholengemeenschap.

Het departement onderwijs stelt aan alle basisscholen (lagere en kleuterscholen) voor om vrijwillig meer te gaan samenwerken in scholengemeenschappen met ten minste 900 leerlingen.
Natuurlijk blijft onze school bestaan als autonome school.
De basisscholen in Bredene-Sas, – Duinen en -Dorp blijven behouden, ieder met zijn eigen directeur.

Een zelfstandige school in elke lokale gemeenschap is belangrijk omdat ieder kind recht heeft op een school in zijn eigen woon- en leefomgeving.

Het vormen van scholengemeenschappen beoogt onder meer de volgende voordelen:

1. Betere uitwerking van de zorg (begeleiding van minder begaafde leerlingen), ICT-beleid (Informatie en Communicatie Technologie) en voor administratieve ondersteuning , wat vooral de directies meer armslag zal geven.

2. Gezamenlijke afspraken maken over personeelsbeleid.

3. Het voeren van een gemeenschappelijk aankoopbeleid.

Dit betekent dat 5 scholen gaan samenwerken.
Dat zijn de drie vrije basisscholen van Bredene: Don Boscoschool, Dorpslinde en VBS Duinen en de twee vrije basisscholen van De Haan: Heideschool – Klemskerke en De Haan (Grotestraat en Vlissegem). Dit is goed voor ruim 1300 leerlingen.
Door die samenwerking gaan meer mensen samen denken, samen organiseren en taken verdelen. Wij hopen dat dit zal leiden tot beter en efficiënter onderwijs.
Gedurende het schooljaar 2003 – 2004 werd de werking van onze scholengemeenschap uitgetest. In het schooljaar 2004 – 2005 worden de nodige wijzigingen, aanpassingen en verbeteringen aangebracht. Deze samenwerking heeft gedurende de voorbije jaren al meer dan zijn
nut bewezen.

De scholengemeenschap BREDENE – DE HAAN kreeg als eerste opdracht het vinden van een naam.
Daarvoor gingen ze hun licht opsteken bij de Bredense heemkring: het Vinckx- en Woutermansambacht.
Na een paar onrustige nachten kwam Ferdinand Gevaert, woordvoerder van de kring, met het volgende voorstel: Noord-West Vrije .