Onze scholengemeenschap.

Sinds 1 september 2020 behoren de Bredense scholen (VBS Duinen, Dorpslinde en Donboscoschool) tot de scholengemeenschap 9 Beaufort.
(meer info volgt)

Deze scholengroep bestaat uit de volgende scholen:
* Sint-Lodewijsschool
* Sint-Andreas (Schapenstraat en Stene-Dorp)
* Vrije Basisschool Zandvoorde
* Vrije Basisschool Westdiep

De coördinerende directeur is Dhr. Ignaas Depotter.