Praktische info over onze school!

DIRECTEUR: Dhr. D.Nieuwenhuyse

Schoolkalender schooljaar 2023-2024

Schoolreglement Schoolbrochure 2023-2024

Voor het eerst naar school…. een handige gids: KLIK HIER!

Klik hier voor het schoolreglement (officiële wetgeving): Infobundel.

Brief i.v.m. gegevensbescherming (GDPR): ouders GDPR

Pedagogisch project in 5 opdrachten

Werking en bepalingen van het CLB: schoolbrochure CLB

 

Openingsuren van de school
Openingsuren en lesmomenten van de school (schooljaar 2022-2023)

’s Morgens zijn de poorten open om 8.15 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur.

’s Middags eindigen we om 11.45 uur (woensdag om 11.30 uur)

en openen we opnieuw om 13.00 uur.

De lessen beginnen in de namiddag om 13.15 uur.

De school is uit om 16.00 uur, behalve op vrijdag om 15 uur.

Goed om weten :

De opvang

Er is voorschoolse opvang op school vanaf 7.30 uur.  De naschoolse opvang is er tot 17.15 uur
op maandag,dinsdag en donderdag.  Op woensdag tot 12.40 uur en op vrijdag tot 16.10 uur.

Meer opvang

Voor ouders die vroeger en of later gebruik dienen te maken van opvang, verwijzen we graag naar de
Buitenschoolse Kinderopvang van de gemeente Bredene.
Er is een goede verstandhouding tussen de school en BKO, maar de afspraak is
dat je zelf contact opneemt hen:

Buitenschoolse Kinderopvang
Prinses Elisabethlaan 47
8450 Bredene
059 32 06 83

Studie op school

Wij bieden onze leerlingen vanaf het derde (vanaf januari: tweede leerjaar) de kans om op maandag, dinsdag en donderdag
van 16.10 tot 17.00 uur een rustige studie te laten volgen.
Er wordt in kleine groepen gewerkt om de huiswerken te maken en de lessen te leren. Indien
nodig staat de leerkracht klaar om wat uitleg te geven.
Studie is geen opvang, dus schrijf je je in voor een heel trimester!

Het schoolrestaurant

Elk kind kan op school eten, alhoewel een maaltijd in huiselijke en familiale sfeer de voorkeur geniet.
Er is geen eigen keuken op school, we werken samen met een traiteur van schoolmaaltijden.
Wie een warme maaltijd wenst, dient minstens 1 dag vooraf te reserveren.
Wie een lunchpakket meebrengt, kan steeds op school blijven eten.
Hiervoor verwittig je de leerkracht.  Drankjes breng je niet mee.
Stel een evenwichtige maaltijd samen, die door je kind
gemakkelijk helemaal opgegeten kan worden.
Wij zullen op school de kinderen niet dwingen alles op te eten.

Gezondheidsbeleid

Op school bieden wij enkele gezonde dranken aan : zuivelproducten, fruitsap en water.
Dat water is kosteloos bij de maaltijd.  Dit zijn de enige dranken die ook van thuis mogen
meegebracht worden in een herbruikbare fles.  ’s Morgens eten we enkel
fruit tijdens de speeltijden!
Snoep blijft thuis! Bij de kleuters is er de koekentrommel.
Elke kleuter wordt eenzelfde koek aangeboden tegen een klein prijsje.
Wij weren ook blikjes en brikjes.  In de plaats van boterhammen folie zijn een stevige
boterhammendoos en fruitdoos ook beter voor het milieu.

Fietsen en parkeren

Er zijn op school 2 ruime fietsenbergplaatsen voor een 50-tal fietsen.
Aan de school is voor de auto’s een beperkte parkeermogelijkheid, maak
hiervan slechts tijdelijk gebruik.