Schoolraad


Onze schoolraad:

Leden:
  Tina De Lauw, Charlotte Van Belle (vertegenwoordigers leerkrachten)
Marleen Tuerlinckx (vertegenwoordiger parochie),
Stijn De Vrient, Nicky Wybouw (vertegenwoordigers ouders)
Dominique Nieuwenhuyse (directeur),
Rudy Weyne, Francky De Rudder (vertegenwoordigers schoolbestuur)

Voorzitter: Tina De Lauw (leerkracht)

Secretaris: …

Verslagen van de vergaderingen: ter inzage.