Schoolraad

Onze schoolraad:

Leden:
  Tina De Lauw, Marleen Tuerlinckx, Stijn De Vrient, Adelheid Coulier
Katrien De Wilde, Wendy Vanderbeke, Dominique Nieuwenhuyse (directeur),
Hilde Garriau, Dany Hollevoet

Voorzitter: Wendy Vanderbeke (leerkracht)

Secretaris: Adelheid Coulier

Verslagen van de vergaderingen:

Verslag schoolraad oktober 2018