Oudercomité: info


Elke ouder die een kind heeft dat school loopt in de Don Boscoschool te Bredene is automatisch lid van de oudervereniging.
De oudervereniging wordt bestuurd door het oudercomité. Wie zich geroepen voelt, kan steeds aansluiten. Lid worden kan door een mail te sturen naar ons algemeen mailadres (teamdonbosco@gmail.com) of door contact op te nemen met de directeur of de voorzitter.

Dan zijn er nog onze “extra handen”, vrijwilligers op wie we regelmatig een beroep kunnen doen. Dit zijn ouders van kinderen die niet meer op onze school zitten, maar nog steeds graag actief meehelpen aan de activiteiten, en de werking van het oudercomité ondersteunen.

Wie is wie?

Bestuur

Voorzitter: Juf Stephanie

Penningmeesters: Juf Els

Secretaris: Griet Ghysel

Leden van de school

Directeur: Dominique Nieuwenhuyse

Leerkrachten:

juf Stephanie, juf Els

Ouders:

Dolf Demyttenaere, Melanie Baert, Annelies Sanders, Griet Ghysel, Ann Lamont,
Martine Vandenabeele,  Cindy Lava, Kirby Desmit, Victoria Debeuf, Sylvia Goderis,
Sigrid Salary, Anne Cools, Adelheid Coulier

Extra handen: Betty Hendrycks en  Tamara Dewaele

Ons doel

Op Don Bosco lopen heel wat kleuters en leerlingen school. Op zich goed nieuws maar dat brengt ook de nodige zorgen, vragen en problemen met zich mee. De directie en het schoolteam doen hun uiterste best om alles in goede banen te leiden. Met het oudercomité proberen we bruggen te bouwen, tussen directie en leerkrachten enerzijds, en ouders anderzijds.

Onze kerntaken:

Ondersteunen

Het oudercomité ondersteunt de werking van de school. We bieden ondersteuning bij activiteiten zoals het schoolfeest, feest van kleuters en 1ste leerjaar …

We organiseren ook zelf activiteiten om de school financieel te ondersteunen

. Een aantal daarvan zijn bekend omdat ze jaarlijks terugkeren, zoals een griezelige maaltijd in oktober, engelkoekenkaarting, ontbijtmanden, bloemenverkoop … Af en toe proberen we ook eens iets nieuws uit onze mouw te schudden. De opbrengst van onze activiteiten wordt steeds na overleg besteed aan zaken die de kleuters en kinderen uit het lager ten goede komen.

Enkele voorbeelden uit het verleden:

nieuwe muziekinstallatie

nieuwe fruitdozen voor de kleuterklassen

kleurrijke vlaggen met het logo van de school als herkenningspunt voor kleuters

gele sjaaltjes met logo en telefoonnummer van de school om leerlingen en kleuters op uitstap gemakkelijk te herkennen

1 maand leasing van de smartboards

geschenken voor elke klas n.a.v. het Sintbezoek

 Informeren

 Organiseren van infoavonden over diverse onderwerpen.

Meedenken

Een aantal ouders zetelen ook in de schoolraad.

Op die manier kan het oudercomité haar bezorgdheden en eventuele bedenkingen omtrent thema’s die het dagelijkse leven op de school aanbelangen, aankaarten. Ouders kunnen altijd hun bedenkingen, ideeën of vragen kwijt aan het oudercomité. Indien relevant zullen we overleggen met het schoolteam.